Bij Garage2020 hostte ik drie seizoenen van de podcast 'Sleutelsessies'. In de podcast gaan we op zoek naar nieuwe invalshoeken, positieve geluiden en handige tools die te maken hebben met innovatie voor jongeren en in de jeugdhulp. We lichten mooie initiatieven en werkwijzen uit. En we streven ernaar altijd een expert en kind of jongere aan tafel te hebben.

I hosted three seasons of Garage2020's podcast 'Sleutelsessies'. In the podcast we talk about new perspectives, positive developments and useful tools related to innovation for youngsters and youth care. We highlight great initiatives and innovative methods. And we strive to always interview an expert and youngster, in order to view the topics from multiple perspectives.
Back to Top