Een interactieve installatie die kinderen in het Prinses Máxima Centrum met elkaar in verbinding brengt. 
Connecting hospitalised children through an interactive installation in the Princess Máxima Centre.
HET ONTWERP
Seina is een interactieve installatie die kinderen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht uitnodigt om samen te spelen. De lampen waaruit de installatie bestaat reageren op de acties van kinderen. Zo daagt Seina hen uit om te onderzoeken, te spelen en samen te werken in de semi-publieke ruimtes van het ziekenhuis. Als er niemand in de buurt is, herhaalt Seina eerder gevolgde patronen, om zo aanwezigheid van anderen in de ruimte te laten zien en aandacht te trekken.
DE VRAAG
Seina is ontworpen omdat kinderen in het ziekenhuis vaak op hun eigen kamer blijven en er onderling weinig contact is. De invloed van ouders speelt hierbij een grote rol: zij denken dat hun zieke kind in bed hoort te liggen. Spelen en bewegen (vooral met andere kinderen) is echter ook voor kinderen in het ziekenhuis van groot belang voor hun fysieke en mentale ontwikkeling. De installatie richt zich daarom op zowel kinderen als ouders, en laat ouders zien dat hun kind ook gewoon met andere kinderen kan spelen. 
RESULTATEN & VERDERE ONTWIKKELING
Seina daagt kinderen uit om zich door de projectie te bewegen en samen te werken om de projectie te beïnvloeden. Door het samenwerken maken ze deel uit van een groter geheel in het ziekenhuis en ontstaat er meer interactie tussen de kinderen. Ouders zijn vooral enthousiast over het kunstzinnige uiterlijk van de installatie. Seina is verscheidene keren tentoongesteld en wordt verder ontwikkeld om een vaste plaats in het interieur van het Prinses Máxima Centrum in te nemen. 

THE DESIGN
Seina is an interactive installation designed for children who are staying at (or visiting) the Princess Máxima Centre for child oncology in Utrecht (the Netherlands). The installation is meant to trigger curiosity, exploration, (physical) play and a collaborative experience. The lamps respond on children's actions and invite them to play together in the semi-public spaces of the hospital. When no-one is around, Seina repeats old patterns to show presence and attract attention. 
THE QUESTION
Seina was designed because hospitalised children tend to stay in their own room, whereas playing (together) is preferred for both their physical and mental well-being and development. The influence of parents is important, as research in the hospital showed that they tend to think that their sick child should stay in bed. Therefore, the installation should attract both parents and children, and assure parents it is OK to let their (sick) child play. 
RESULTS & FURTHER DEVELOPMENT
Children love to move through the pattern which is projected on the floor and work together to blur all the projections. By working together, they feel like part of a bigger whole in the hospital. Adults mainly liked the 'artsy' look of the installation. Seina is exhibited multiple times and further developed in order to be placed in the Princess Máxima Centre for child oncology. 
Expositions

Credits
- The design team: Assmae Amrani, Jesse Beem, Teresa Baena, Jules Dudok, Tomas Giele, Tom Hemmes, Thijs Langbroek, Dima Politin, Donna Stam
- Coaches: Aadjan van der Helm, Marco Rozendaal, Chris Kievid

- Commissioned by: Princes Maxima Centrum, ID Studiolab, TU Delft
- Sponsored by: Philips, DutchSpace, ZonMw, HiveKit, Snoerboer.nl
Back to Top