De Seev App helpt jongeren bij het makkelijker betalen van rekeningen. De app ondersteund hen bij het maken van een betaalplan en het doen van betalingen, en spreekt jongeren aan op een manier die past bij hun belevingswereld. Door Seev aan jongeren aan te bieden, nemen organisaties waaraan de jongeren moeten betalen hun verantwoordelijkheid in relatie tot de jongeren.

With Seev, youngster pay their payments arrears easily. The application is designed with youngsters and communicates in a way that suits them. By making Seev available for their clients, creditors take their responsibility in their financial relationship with youngsters. 
Design
PartnerS
Gerealiseerd, maar stopgezet / implemented, but discontinued
Garage2020, Afdeling Buitengewone Zaken, Enver, Albeda
You need to fuck up to grow up

15% van de jongeren heeft een schuld. Slepende incassotrajecten staan ontwikkeling en gezondheid in de weg. Stichting Enver biedt deze jongeren begeleiding en zag dat jongeren vaak wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Het systeem zoals we dat nu kennen, waarbij boetes en extra incassokosten ervoor moeten zorgen dat klanten hun rekeningen op tijd betalen, past niet bij de problematiek. Daarom ontwierpen we samen met jongeren een meer persoonlijke en sociale benadering.

Met Seev creëren we een win-win situatie voor jongeren en organisaties aan wie de jongere iets moet betalen. Het vormt een hulpmiddel waarmee de organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en de jongeren kunnen ondersteunen in het betalen van hun rekeningen. Seev regelt niet alleen alles zorgvuldig, maar sluit ook écht aan op de belevingswereld van de jongere zelf. Met Seev bieden we jongeren een tijdelijke, veilige omgeving, waarin ze op financieel gebied zelf en met vertrouwen de regie in handen leren nemen. 

De app sluit goed aan bij jongeren, die vinden dat ‘de app normale, duidelijke woorden gebruikt’ en ‘het fijn is dat er naar hen geluisterd wordt’. Op het Albeda Collega, waar we de app hebben getest, heeft het gebruik van de app geleid tot een passend incassobeleid en een afname in het taboe om over schulden en financiën te praten. Hiernaast sluiten er steeds meer partijen aan die zich inzetten voor een bij jongeren passend financieel beleid. Elke jongere die we helpen om schulden te voorkomen is een potentiële besparing van €10.000,- aan maatschappelijke kosten voor schuldsanering!


Jongere:
“Ouders vergeven, de maatschappij niet: bij een fout ben je voorgoed schuldig”
Back to Top