Spelenderwijs aan de slag met motorische ontwikkeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Playfully practicing motor skills in the Wilhelmina Children's Hospital.
HET ONTWERP
Het bewegingslandschap in het Kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis is een veelzijdig speellandschap, waarin therapeuten met kinderen werken aan de grove en fijne motoriek. Het landschap daagt kinderen uit om te spelen en te ontdekken, en zo hun motorische vaardigheden te oefenen. Er worden verschillende speelobjecten gebruikt, die kinderen onder andere uitdagen tot rennen, klimmen, klauteren, balanceren, kruipen, glijden, springen, bouwen of mikken. Het landschap kan op verschillende manieren ingericht worden. Hierdoor kunnen therapeuten het landschap afstemmen op een specifieke speel- of trainingssituatie en is het landschap uitdagend voor kinderen van alle leeftijden.
DE VRAAG
Tijdens de verbouwing van het Wilhelmina Kinderziekenhuis deed zich de mogelijkheid voor om de huidige bewegingsruimte voor kinderfysiotherapie te herzien, en een nieuwe, meer uitdagende en veelzijdige ruimte te ontwerpen. Het doel was het ontwerpen van een speellandschap dat kinderen uitdaagt om op een spontane en natuurlijke manier te spelen en te ontdekken, en zo hun motorische vaardigheden te oefenen. De veelzijdigheid van het landschap maakt het voor therapeuten mogelijk om af te stemmen op verschillende speel- en trainingssituaties, en op verschillende niveaus. 
RESULTATEN & VERDERE ONTWIKKELING
Het speellandschap is in samenwerking met kinderen en therapeuten ontworpen, om op die manier goed aan te sluiten bij hun belevingswereld en behoeftes. In januari 2020 is de ruimte officieel geopend. Eerder zijn onderdelen uit de ruimte al tentoongesteld op de Dutch Design Week (oktober 2018) en het Innovation for Health Event (februari 2019).door het Kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in gebruik genomen.

THE DESIGN
Track & Chase Me is a versatile playscape in which therapists work with children to improve their gross and fine motor skills. The playscape challenges children to play and discover, and to practice their motor skills while doing this. A variety of play objects engage children in activities like running, climbing, clambering, balancing, crawling, sliding, jumping, building or aiming. By means of its versatile character, the playscape can be adapted to a specific child's play or training situation and is therefore challenging for children of different ages. 
THE QUESTION
The renovation of the Wilhelmina Children's Hospital provided us with the opportunity to evaluate the use of the current movement room for paediatric physiotherapy and design a new, more engaging playscape. The aim of the design process was to design a playscape that would attract and challenge children of various ages, that invites children to play and discover in a spontaneous, natural and physical way, and that supports therapists in adapting the playscape to a specific child's play or training situation. 
RESULTS & FURTHER DEVELOPMENT
The playscape has been designed by together with therapists and children, in order to make sure it fits well with the daily use, the therapists' wishes and the children's creativity. The various parts of the playscape have been tested during multiple user tests. The final design has been produced and used by the Child Development and Exercise Center of the Wilhelmina Children's Hospital from the summer of 2019 onwards. 

ONDER DE AANDACHT
- De nieuwsbrief van het Wilhelmina Kinderziekenhuis plaatste een stuk over de opening van het speellandschap
- Het ontwerp stond op de Dutch Design Week 2019
- En op Exceed! '18
- Het ontwerp droeg bij aan het Meedoen = Groeien project van het Prinses Máxima Centrum Utrecht en TU Delft
Een greep uit het onderzoek- en ontwerpproces / the research and design approach:
Back to Top