Net zo leuk als zelf ontwerpen, vind ik het om anderen aan het werk te zetten en samen te ontwerpen of hen te helpen om zelf te ontwerpen. In verschillende projecten coachte ik jongeren, faciliteerde het ontwerptraject of bedacht methodes om kinderen te laten co-creëren. Hieronder vind je 3 van deze projecten. 

It is as much fun to design myself, as it is to help other people design and innovate. I coached youngsters in the 'JongerenGarage' to design, test and implement innovations for youngsters and youthcare. I designed methods that helped children to contribute to topics that (unfortunately) concern them, like divorces, inequality or poverty. Below a bit about both projects. 
Co-creatie
PartnerS
Facilitatie & Coaching
Garage2020, Enver, Cardea, TU Delft, Hogeschool Windesheim, Buitenplaats Brienenoord, LMC ISK Rotterdam
JongerenGarage 

In de JongerenGarage werken jonge mensen aan de toekomst van de Jeugdhulp. Een transdisciplinair team bedenkt innovaties die bijdragen aan een utopische vorm van jeugdhulp in de toekomst. Jongeren geven aan dat ze in participatie-organen wel adviezen kunnen geven, maar dat deze vaak in de la van 'belangrijke mensen' belanden. In de JongerenGarage staan jongeren daarom in de lead van het ontwerpproces. Met praktische werkwijzen gaan zij door de het hele ontwerpproces: van probleem, via ontwerp, testen en iteratie tot eindproduct. Ze nemen het heft in eigen handen en worden hierin ondersteund en gecoacht door ontwerpexperts.
Kind! Wat zou jij doen? 
Grote en vervelende gebeurtenissen vanuit de hele wereld beïnvloeden ons dagelijks leven zonder dat we hier iets aan kunnen doen. Voor kinderen en jongeren geldt dit ook voor thema’s dichter bij huis, zoals armoede, scheiding van ouders, en sociale ongelijkheid. Wij hebben een creatief en participatief proces voor kinderen (10-14 jaar) ontwikkeld waarin ze onder begeleiding met maatschappelijke thema’s aan de slag gaan. Door middel van creatieve werkvormen doorlopen de kinderen een volledig ontwerpproces, van thema verkenning tot product pitch. Ze werken samen, krijgen grip op een complex onderwerp en de verschillende ervaringen hierbij, leren kansen zien en oplossingen bedenken en uitwerken. In dit proces leren kinderen op een gemeenschappelijke manier om te gaan met complexe maatschappelijke thema’s, door te focussen op de mogelijkheden die zo’n thema hen biedt. Ze leren om bij te dragen aan oplossingen (voor hun omgeving) en interventies te ontwerpen die aansluiten bij hun behoeften. 
Cultuur door Jongeren
In co-creatie met jongeren van de ISK op zoek naar een beter passend cultuuraanbod. Cultuur- en sportbeleving is een enorme versteviging in de mentale weerbaarheid van jongeren, maar we zien ook dat jongeren in de overgang naar de middelbare school hun cultuur- en sportactiviteiten laten vallen. In co-creatie met jongeren van de ISK onderzochten we wat cultuur voor hen betekent, hoe het een rol speelt in hun dagelijkse leven en hoe een cultuuraanbod beter bij hun behoeftes zou kunnen aansluiten. Samen met de Buitenplaats en twee ISK-klassen voerden we een pilot van deze nieuwe cultuurbeleving uit. Het ontdekken en delen van (stukjes van) je eigen verhaal in verschillende kunstvormen stond hierin centraal. 
Back to Top