Gripper is een spel voor kinderen van 7 jaar en ouder die kennis gaan maken in een nieuw pleeggezin. Ervaringsdeskundigen geven aan weinig grip te hebben ervaren op die periode en niet te weten wat hun nieuwe pleeggezin wel of niet over hen weet. Gripper is een laagdrempelig spel waarmee alle spelers op een ongedwongen, luchtige manier kennis met elkaar kunnen maken.

Gripper is an introductory game for children (7+) who are moving to a new foster family. Children explained to us that they experienced little control over that period and felt that their foster family knew a lot about them, but not the other way around. Gripper is a fun game for the whole family, making it easier to get acquinted with each other in a casual, accesible way. 
Design
PartnerS
Gerealiseerd & Geimplmenteerd
Garage2020, Enver
Kennismaken met het Gripper-spel: leuk, grappig en er wordt veel gelachen. 

Gripper is specifiek ontwikkeld voor kinderen die naar een nieuw pleeggezin gaan. Ervaringsdeskundigen geven aan weinig grip te hebben ervaren op die periode. Ze geven aan wel te weten dat er een dossier over hen bestond, maar dat ze zelf niet wisten wat hierin werd beschreven. En dat juist die onwetendheid voor een onveilig of onprettig gevoel zorgt. Ook hulpverleners zeggen het contact met kinderen graag anders vorm te willen geven. Omdat kennis maken in een nieuwe, onbekende situatie lastig kan zijn, ontwierpen we een laagdrempelig spel dat kan helpen in deze kennis maken. In het spel staan speelplezier voor het hele gezin, én die ongedwongen kennismaking centraal. De eerste gebruikers van het spel gaven aan dit spel niet alleen gebruikt kan worden bij de kennismaking in een nieuw pleeggezin, maar in allerlei situaties waar kinderen en jongeren kennis maken.
 
Het spel
In het spel werken alle spelers samen. Ze doen hun best elke ronde zo veel mogelijk punten te halen door het vertellen van verhalen. Om de beurt kiezen de spelers 1 van de 3 onderwerpen op het kaartje en vertellen hier zoveel mogelijk over in 30 seconden. Dat kan een persoonlijk verhaal zijn, maar ook iets algemeens of fantasievols. De rest probeert vooraf te bedenken welke woorden de verteller gaat gebruiken. Zo worden er punten gescoord. De volgende keer kun je als team samen proberen je eigen score te verbeteren.


Amir (7 jaar): 
“Het is gewoon zo’n leuk spel!”
Back to Top