Co-creatie met burgers en belanghebbenden in Rotterdam: 2 projecten. 

Co-creation with inhabitants and stakeholders in Rotterdam. About how social organisations and lobbyists can make more impact together. And about how the municipality, experts, entrepreneurs and inhabitants can work together, support each other and improve their neighbourhood. 
Co-creatie
PartnerS
Facilitatie
Ombudsman Rotterdam-Rijnmond, Brede Raad010, Gemeente Rotterdam
Samen meer impact maken
In Rotterdam zijn veel partijen die zich hard maken voor de Rotterdammer. In 2023 kwamen deze partijen in 3 werksessies gedurende het jaar samen, om te werken aan hoe ze samen nog meer impact konden maken. Er werd gezocht naar overkoepelende thema's, nieuwe verbanden en creatieve manieren van agenderen. Belangrijke thema's waaraan werd gewerkt zijn het vertrouwen van de Rotterdammer in de gemeente (en andersom), samen werken met de Rotterdammer in beleidsvorming en bestaanszekerheid. Vanaf 2024 zal er met regelmaat een strategisch overleg worden voortgezet en gaan de ORR en Brede Raad 010 met partners bij de gemeente aan de slag met de bevindingen uit de werksessies. 
Creatieve kansen en oplossingen in de wijk 'Het Oude Westen'
Eens in de twee jaar wordt van alle wijken in Rotterdam zowel subjectief als objectief beoordeeld hoe zij scoren op fysiek, sociaal en veiligheidsvlak. In 2018 bleek het Oude Westen één van de vijf wijken te zijn die het slechtste scoorde op dit wijkprofiel, waarna de wijk werd aangewezen als een focuswijk. Voor 
elk van deze focuswijken werd in juni 2019 een plan gepresenteerd om de wijk verder te helpen. Omdat dit plan niet bedacht kan worden zonder de input en het enthousiasme van bewoners, betrokken professionals en organisaties, organiseerden we in het Oude Westen in april & mei 2019 een reeks workshops, gedurende welke alle betrokkenen bijdroegen aan het identificeren van de kansen en risico’s in de wijk, en meedachten over ideeën die de wijk kunnen helpen om deze kansen te benutten en risico’s te ontwijken. 
De workshops gingen over sociale cohesie, het ondersteunen van buurtbewoners, een aantrekkelijke, schone wijk, gezondheid en kansrijkheid in de wijk, armoede bespreekbaar maken en het vormen van netwerken. Er werd goed geluisterd naar bewoners en betrokkenen en op basis van alle inzichten wordt er met passie aan de wijk wordt gewerkt. 
Back to Top