In Bademli’s Legends worden de verhalen van 7 lokale helden van Bademli verteld, gelinkt 7 locaties in het dorp. Het doel van het project was om meer ruimte voor spelen in het dorp te realiseren. Tegelijkertijd beantwoordt het concept aan de behoefte van oudere bewoners, door op een spelenderwijs manier het gedachtengoed van het dorp op de kinderen en jongeren over te brengen. 

In Bademli's Legends the stories of 7 local heroes are told, which are linked to 7 locations in the village. The aim of the project was to connect young and old inhabitants of the village, while creating more room for play. For each location a specific type of play is designed, which fits its location and hero-character. In this way the local heritage of the village is taught to the children of the village in a playful way. 
Co-creatie
PartnerS
Concept
YashiWorkshops
Spelen tussen de helden van Bademli

Het doel van dit project was om het speeldomein van de kinderen in Bademli uit te bereiden, om de bewoners van Bademli de waarde van de publieke ruimte in het dorp te laten zien en om te onderzoeken hoe speelgedrag de gemeenschap kan ondersteunen. In slechts twee weken tijd hebben we elke dag gesproken, gespeeld of ontworpen met de bewoners in Bademli. De focus met kinderen lag op het in kaart brengen en uitbreiden van hun huidige speelgedrag. Bij de volwassenen bleek al snel dat zij een afstand voelden tot de jongere generaties en hun verhalen over het dorp graag zouden willen overbrengen. Het uiteindelijke concept speelt in op beide behoeften, verbetert het gebruik van de publieke ruimte in het dorp en versterkt de relaties tussen de bewoners. 

Bademli's Legends vertelt het verhaal van 7 lokale helden uit het dorpje Bademli (nabij Izmir, Turkije). Elk personage heeft een plek in het dorpje toegewezen gekregen waar een speelobject wordt gerealiseerd, beiden specifiek voor en passend bij het personage. Het ontwerp leidt kinderen door het dorp en ontsluit nieuwe plekken om te spelen, maar is niet aan regels gebonden en stimuleert de creativiteit van kinderen in hun vrije spel. Hiernaast zorgt het ontwerp ervoor dat de verhalen van de volwassenen uit het dorp op een spelenderwijs manier worden overgedragen aan de volgende generaties. Als laatste wordt spelen op de verschillende locaties ondersteunt door een 'call for play'. Kinderen kunnen hierin gebruik maken van stickers van de verschillende karakters om andere kinderen (in eerste instantie via WhatsApp, later mogelijk via een eigen platform) uit te nodigen om op een bepaalde locatie te komen spelen. 
Back to Top